Extrémna obezita

Extrémna obezita je závažným medicínskym, sociálnym a ekonomickým problémom a je považovaná za jedno z najzávažnejších chronických ochorení. Od roku 1980 sa výskyt obezity vo väčšine európskych krajín strojnásobil. Štatistiky nasvedčujú, že do roku 2030 bude obéznych viac ako 50% Európanov. Ročne zomrú na svete takmer 3 000 000 ľudí v dôsledku extrémnej nadváhy.

Za extrémne obézneho (obezita III. stupňa) sa pritom považuje človek, ktorý má BMI nad 40. Nebezpečnou je tiež závažná obezita (obezita II. stupňa) s BMI nad 35, ak je sprevádzaná komplikáciami ako cukrovka, vysoký krvný tlak a ochorenia kĺbov a chrbtice. Použite našu BMI kalkulačku a vypočítajte si vaše BMI.

BMI kalkulačka

BMI tabuľka

BMI Hmotnostná kategória Odporúčanie
18,4 a menej Znížená hmotnosť (podvýživa) Trpíte podvýživou a mali by ste pribrať na váhe. Poraďte sa so svojim lekárom.
18,5 – 24,9 Normálna hmotnosť Máte normálnu hmotnosť. Udržte si životosprávu aj zdravý životný štýl.
25,0 – 29,9 Nadváha Pouvažujte nad svojou životosprávou a životným štýlom. Odporúčame vám schudnúť.
30,0 – 34,9 Obezita I. stupňa (mierna) Obezita je rizikovým faktorom vzniku diabetu 2. typu, srdcovo-cievnych ochorení a niektorých druhov rakoviny. Pouvažujte nad svojou životosprávou a životným štýlom. Odporúčame vám schudnúť.

35,0 – 39,9

Obezita II. stupňa (závažná)

Obezita je rizikovým faktorom vzniku diabetu 2. typu, srdcovo-cievnych ochorení a niektorých druhov rakoviny. Ak už máte cukrovku, vysoký krvný tlak alebo vás trápia kĺby a chrbtica, pouvažujte nad inovatívnym bariatrickým zákrokom, ktorý vám môže pomôcť schudnúť a kontaktujte príslušného lekára vo vašom okolí.

40,0 a viac

Obezita III. stupňa (extrémna)

Ľudia s BMI nad 40 žijú v priemere o 10 rokov kratšie ako ľudia s normálnym BMI (18,5 – 25). Pouvažujte nad inovatívnym bariatrickým zákrokom, ktorý vám môže pomôcť schudnúť, a kontaktujte príslušného lekára vo vašom okolí.

 

 

Vaše BMI je

podváha

Trpíte podvýživou a mali by ste pribrať na váhe. Poraďte sa so svojim lekárom.

Vaše BMI je

normálna hmotnosť

Máte normálnu hmotnosť. Udržte si životosprávu aj zdravý životný štýl.

Vaše BMI je

nadváha

Pouvažujte nad svojou životosprávou a životným štýlom. Odporúčame vám schudnúť.

Vaše BMI je

obezita I. stupňa

Obezita je rizikovým faktorom vzniku diabetu 2. typu,  srdcovo-cievnych ochorení a niektorých druhov rakoviny. Pouvažujte nad svojou životosprávou a životným štýlom. Odporúčame vám schudnúť.

Vaše BMI je

obezita II. stupňa

Obezita je rizikovým faktorom vzniku diabetu 2. typu,  srdcovo-cievnych ochorení a niektorých druhov rakoviny. Ak už máte cukrovku, vysoký krvný tlak alebo vás trápia kĺby a chrbtica, pouvažujte nad inovatívnym bariatrickým zákrokom, ktorý vám môže pomôcť schudnúť a kontaktujte príslušného lekára vo vašom okolí.

Vaše BMI je

extrémna obezita

Ľudia s BMI nad 40 žijú v priemere o 10 rokov kratšie ako ľudia s normálnym BMI (18,5 – 25).
Pouvažujte nad inovatívnym bariatrickým zákrokom, ktorý vám môže pomôcť schudnúť, a kontaktujte príslušného lekára vo vašom okolí.

Riešenia pre vás

Ak máte problémy schudnúť, riešením pre vás môže byť niektorý z inovatívnych bariatricko-metabolických výkonov zameraných buď na zmenšenie objemu žalúdka (bariatrické operácie) alebo na obmedzenie vstrebávania živín (metabolické operácie). Vhodnú terapiu vám určí váš lekár. Pacienti, ktorí podstúpili niektorí z bariatricko-metabolických výkonov a následne prešli na primeranú životosprávu, zaznamenali významné zníženie váhy.

viac o bariatrii kontaktujte lekára

Bariatrické výkony

sú zamerané na liečbu extrémnej obezity, zmenšenie objemu žalúdka a následnú redukciu množstva prijatej stravy.

SLEEVE RESEKCIA ŽALÚDKA

SLEEVE RESEKCIA ŽALÚDKA

Je reštrikčným typom operácie, ktorá sa odporúča najmä pre pacientov, u ktorých zlyhala alebo nie je vhodná bandáž žalúdka či iný typ bariatrického výkonu.

viac
PLIKÁCIA (ZRIASNENIE) ŽALÚDKA

PLIKÁCIA (ZRIASNENIE) ŽALÚDKA

Ide o relatívne nový, reverzibilný bariatrický typ operácie, kedy v prípade potreby je možné vrátiť žalúdok do pôvodného stavu.

viac

SLEEVE RESEKCIA ŽALÚDKA

Je reštrikčným typom operácie, ktorá sa odporúča najmä pre pacientov, u ktorých zlyhala alebo nie je vhodná bandáž žalúdka, či iný typ bariatrického výkonu. Operácia je nevratná, keďže sa pri nej natrvalo odstráni asi 80% žalúdka. Spolu s resekovaním časti žalúdka sa odstráni aj časť buniek žalúdka zodpovedných za pocit hladu, pričom funkcia zostávajúcej časti žalúdka ostáva nezmenená. Objem žalúdka sa po tejto operácií zmenší na cca 150 ml.

BANDÁŽ ŽALÚDKA

Je reštrikčným typom operácie, kedy sa na jej základe obmedzí množstvo jednorazovo prijatej potravy. Operácia je vratná, čiže v prípade ťažkostí je možné bandáž vybrať a obnoviť pôvodný stav. Množstvo potravy, ktorú pacient následne prijme, je vďaka bandáži dostatočne malé, aby ho bolo možné po energetickej stránke zužitkovať a aby sa nadmerné množstvo kilokalórií neukladalo ako zásobný nadbytočný tuk.

PLIKÁCIA (ZRIASNENIE) ŽALÚDKA

Ide o relatívne nový, reverzibilný bariatrický typ operácie, kedy v prípade potreby je možné vrátiť žalúdok do pôvodného stavu. Princípom tohto zákroku je zmenšenie objemu žalúdka, podobne ako pri sleeve resekcii žalúdka. Žalúdok sa však v tomto prípade neodstraňuje, iba sa jeho stena, tzv. veľké zakrivenie žalúdka, zanára bez otvárania tráviaceho traktu do vnútra žalúdka a pozdĺžne sa prešíva. Zanorené tkanivo zmenšuje objem žalúdka a zmenšuje tak priestor pre potravu. Porcie jedla sa znížia a pacient následne chudne.

METABOLICKÉ VÝKONY

Obmedzujú vstrebávanie živín s následnou redukciou hmotnosti a výrazným zásahom do metabolizmu s nutnou, často doživotnou náhradou stopových prvkov a vitamínov.

KOMBINOVANÉ VÝKONY

ako napríklad Gastrický bypass 

 

 

OPERÁCIOU TO NEKONČÍ

OPERÁCIA však nie je konečným cieľom v liečbe obezity. Po operácii je nutné upraviť životný štýl a stravovacie návyky, dodržiavať správnu životosprávu a pravidelne cvičiť.

MUDr. Marek Vician, PhD.

Nemocnica akad. L. Dérera – UNB

Limbova 5, Bratislava – Kramáre

Ambulancia č. dverí 111

Ordinačné hodiny: Piatok 8.30 – 11.30 hod

Tel. počas ordinačných hodín: 02/5954 2467

E-mail: obezita.kramare@kr.unb.sk

MUDr. Igor Keher

Fakultná nemocnica Trnava

Chirurgická klinika

Andreja Žarnova 11, Trnava

Tel.: 033/5938817 (890)

Email: igor.keher@fntt.sk

Facebook: Obezita FN Trnava

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
MUDr. Lukáš Kokorák

Chirurgická ambulancia – OMICHE

FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Blok B1, 5. poschodie

Tel: 048/441 3015 Email: lkokorak@nspbb.sk

WEB: www.operacie.laparoskopia.info

zavrieť

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Rozumiem Viac informácií