Vďaka bariatrickému zákroku, ktorým mi lekári zmenšili objem žalúdka, a upravenej životospráve som v priebehu roka schudla 50 kíl

ZBAVTE SA EXTRÉMNEJ OBEZITY

Inovatívne bariatricko-metabolické výkony pomáhajúce ľuďom trpiacim extrémnou obezitou sú dostupné aj na Slovensku.

 

Kontaktujte lekára

Viac o bariatrii

pozitívne skúsenosti

Ľudia, ktorí podstúpili niektorí z bariatricko-metabolických výkonov na žalúdku a následne prešli na primeranú životosprávu zaznamenali významné zníženie váhy a zlepšenie zdravotného stavu.

Zbavili sa cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), znížil sa im krvný tlak a zmenšilo riziko infarktu myokardu, ustúpili bolesti kĺbov a chrbtice.

ZDENKA

Zmenilo sa úplne všetko. Mám väčšie sebavedomie, zmenila som prácu. S úbytkom váhy zmizli aj pridružené ochorenia. Rýchlo sa mi upravil krvný tlak a hladina cukru v krvi. Už 2 mesiace po operácii som bola bez liekov na vysoký tlak. Dôležité je, že môžem robiť všetko a plnohodnotne sa starať o môjho syna. Môžem športovať, chodiť na turistiku a byť aktívna", hovorí Zdenka, ktorá po zmenšení žalúdka významne schudla.

Vilma

„Moment, keď mi lekárka povedala, že ak nič nezmením o 3 mesiace si budem musieť pichať inzulín, mi otvoril oči," hovorí pani Vilma, ktorá vďaka zmenšeniu žalúdka významne schudla a odvrátila riziko rozvoja cukrovky. Inšpirujte sa jej príbehom.

MÉDIÁ O BARIATRII

Pani Vilma si vďaka resekcii žalúdka nemusí pichať inzulín. Jej príbeh zaujal aj reláciu Reflex.

Bariatria im pomohla schudnúť, zbaviť sa zdravotných komplikácii a začať nový život. Podrobná reportáž na televízii JOJ.

Túžba starať sa o syna normálne motivovala Zdenku k zmenšeniu objemu žalúdka. Za 2 roky schudla vyše 80 kíl a zmenila svoj život od základov.

Televízia TA3 hovorí o bariatrii ako o „Nádeji pre extrémne obéznych ľudí“.

TA3

Extrémna obezita zhoršuje a skracuje život

Za extrémne obézneho (obezita III. stupňa) sa považuje človek, ktorý má BMI nad 40. Nebezpečnou je tiež závažná obezita (obezita II. stupňa) s BMI nad 35, ak je sprevádzaná komplikáciami ako cukrovka, vysoký krvný tlak a ochorenia kĺbov a chrbtice.

O 10 ROKOV KRATŠÍ ŽIVOT

Extrémne obézni ľudia, teda ľudia s BMI nad 40 žijú v priemere o 10 rokov kratšie ako ľudia s normálnym BMI (18,5 – 25). Obezita je pritom aj rizikovým faktorom vzniku diabetu 2. typu, srdcovo-cievnych ochorení a niektorých druhov rakoviny.

Nový život s menším žalúdkom. Silný príbeh pani Evy v populárnom týždenníku.

MUDr. Igor Keher o tom, ako môže zmenšenie žalúdka zmeniť život extrémne obéznych ľudí k lepšiemu.

BMI kalkulačka

vypočítaj bmi

Vaše BMI je

- podváha

- normálna hmotnosť

- nadváha

- obezita I. stupňa

- obezita II. stupňa

- extrémna obezita

Extrémna obezita je závažným problémom

CELOSPOLOČENSKÝ PROBLÉM

Extrémna obezita je závažným medicínskym, sociálnym a ekonomickým problémom a je považovaná za jedno z najzávažnejších chronických ochorení. Od roku 1980 sa výskyt obezity vo väčšine európskych krajín strojnásobil. Štatistiky nasvedčujú, že do roku 2030 bude obéznych viac ako 50% Európanov. Ročne zomrú na svete takmer 3 000 000 ľudí v dôsledku extrémnej nadváhy.

Trpíte podvýživou a mali by ste pribrať na váhe. Poraďte sa so svojim lekárom.

 

zadaj znovu

Máte normálnu hmotnosť. Udržte si životosprávu aj zdravý životný štýl.

 

zadaj znovu

Pouvažujte nad svojou životosprávou a životným štýlom. Odporúčame vám schudnúť.

 

zadaj znovu

Obezita je rizikovým faktorom vzniku diabetu 2. typu,  srdcovo-cievnych ochorení a niektorých druhov rakoviny. Pouvažujte nad svojou životosprávou a životným štýlom. Odporúčame vám schudnúť.

 

zadaj znovu

Obezita je rizikovým faktorom vzniku diabetu 2. typu,  srdcovo-cievnych ochorení a niektorých druhov rakoviny. Ak už máte cukrovku, vysoký krvný tlak alebo vás trápia kĺby a chrbtica, pouvažujte nad inovatívnym bariatrickým zákrokom, ktorý vám môže pomôcť schudnúť a kontaktujte príslušného lekára vo vašom okolí.

 

zadaj znovu

Ľudia s BMI nad 40 žijú v priemere o 10 rokov kratšie ako ľudia s normálnym BMI (18,5 – 25).
Pouvažujte nad inovatívnym bariatrickým zákrokom, ktorý vám môže pomôcť schudnúť, a kontaktujte príslušného lekára vo vašom okolí.

Riešenia pre vás

Ak máte problémy schudnúť, riešením pre vás môže byť niektorý z inovatívnych bariatricko-metabolických výkonov zameraných buď na zmenšenie objemu žalúdka (bariatrické operácie) alebo na obmedzenie vstrebávania živín (metabolické operácie). Vhodnú terapiu vám určí váš lekár.
Pacienti, ktorí podstúpili niektorí z bariatricko-metabolických výkonov a následne prešli na primeranú životosprávu, zaznamenali významné zníženie váhy.

 

zadaj znovu

PRE KOHO JE VHODNÁ BARIATRIA?

Pre extrémne obéznych ľudí, ktorí majú problémy schudnúť, môže byť riešením niektorý z inovatívnych bariatricko-metabolických výkonov zameraných buď na zmenšenie objemu žalúdka (bariatrické operácie) alebo na obmedzenie vstrebávania živín (metabolické operácie). Vhodnú terapiu určí po konzultácii lekár.

 

Ak máte BMI nad 40 alebo BMI nad 35 s pridruženými komplikáciami ako cukrovka, vysoký krvný tlak, ochorenia kĺbov a chrbtice, kontaktuje priamo lekárov špecializujúcich sa na baraitricko-metabolické výkony. V súčasnosti výkony realizujú nemocnice v Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici, Levoči, Košiciach-Šaci a Martine.

kontaktujte lekára

 

Extrémne obézni ľudia, ktorí podstúpili niektorý z bariatricko-metabolických výkonov a následne upravili životný štýl a prešli na primeranú životosprávu, zaznamenali významné zníženie váhy a zlepšenie zdravotného stavu (zbavili sa diabetu, znížil sa im krvný tlak, ustúpili bolesti kĺbov a chrbtice).

SKÚSENOSTI PACIENTOV

 

SLEEVE RESEKCIA ŽALÚDKA

Je reštrikčným typom operácie, ktorá sa odporúča najmä pre pacientov, u ktorých zlyhala alebo nie je vhodná bandáž žalúdka, či iný typ bariatrického výkonu. Operácia je nevratná, keďže sa pri nej natrvalo odstráni asi 80% žalúdka. Spolu s resekovaním časti žalúdka sa odstráni aj časť buniek žalúdka zodpovedných za pocit hladu, pričom funkcia zostávajúcej časti žalúdka ostáva nezmenená. Objem žalúdka sa po tejto operácií zmenší na cca 150 ml.


Created by Webster    © 2017 Medtronic

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Odmietame zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite.

 

Referencie
1. World Health Organization. Global strategy on diet, physical activity, and health: childhood overweight and obesity. Accessed March 9, 2012. 2. Word Health Organization, Facts on Obesity: http://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/ and World Health Organisation. Global Status Report on Non-Communicable Diseases 2010. 3. World Health Organisation. The challenges of obesity in the WHO region and the strategies for response, 2007 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/74746/E90711.pdf. 4. http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics. 5. Organisation for Economic cooperation and Development. Health at a glance: Europe 2014. 6. L. Webber, D. Divajeva, T. Marsh et al, ‘The future burden of obesity-related diseases in the 53 WHO European-Region countries and the impact of effective interventions: a modelling study’, B. MJ Open (2014) 4(7): http://bmjopen.bmj.com/content/4/7/e004787.full. 7. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_part2.pdf. Page 17. 8. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_part2.pdf. Page 17. 9. European Commission Health and Consumer Protection: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/10keyfacts_nut_obe.pdf. 10. Ikramuddin, S. Roux-en-y Gastric Bypass vs Intensive Medical Management for the control of type 2 diabetes, hypertension and hyperlipidemia: The Diabetes Survey Study Randominzed clinical trial. JAMA 2013 http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1693889. 11. Ikramuddin, S. Roux-en-y Gastric Bypass vs Intensive Medical Management for the control of type 2 diabetes, hypertension and hyperlipidemia: The Diabetes Survey Study Randominzed clinical trial. JAMA 2013 http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1693889. 12. European Association for the Study of Obesity (EASO), Obesity Facts & Figures. 13. "Obesity is a chronic disease, prevalent in both developed and developing countries, and affecting children as well as adults." World Health Organization. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Technical Report Series 894, 2000; page 1 http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/